Baza artykułów Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Szanowni Państwo,

w imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o współudział i aktywność w tworzeniu internetowej bazy publikacji specjalistycznych, którą chcielibyśmy w przyszłości udostępniać na naszej witrynie www. Cenną inicjatywą wydaje nam się pomysł stworzenia przestrzeni, w której bezpłatnie prezentowane będą koncepcje i doświadczenia wysokiej klasy profesjonalistów, operujących zarówno na płaszczyźnie teorii, jak i praktyki. Jednym z zasadniczych celów działania RSPU jest bowiem profesjonalizacja świadczonych przez psychoterapeutów usług, wkład zaś w jej merytoryczny, a nie tylko organizacyjny wymiar, rozumiemy jako jedną z naszych misji.

Naszych, znaczy wspólnych. Ufamy, iż Państwa członkostwo w RSPU, począwszy od pierwszego impulsu, motywowane było nie tylko prostą potrzebą zrzeszenia się, ale wynikało także z realnej troski o kondycję całego środowiska psychoterapeutów i psychoterapii uzależnień jako takiej. Prawdziwa troska zaś – jak powszechnie wiadomo – realizuje się w działaniu. I do niego właśnie serdecznie Państwa zapraszamy, licząc na szeroki odzew. Początki nigdy nie są łatwe, stąd też decyzja, by rozpocząć ten etap naszej wspólnej aktywności od gromadzenia materiału. Będziemy wdzięczni za udostępnienie tekstów (publikowanych – do których posiadają Państwo prawa autorskie lub niepublikowanych), w których przedstawiają Państwo swoje koncepcje, wnioski, doświadczenia czy wreszcie badania. Cenne będą także opisy stosowanych narzędzi i tego wszystkiego, co z nauczycielska określić moglibyśmy mianem metodologii. Zależy nam w sposób szczególny na tym, by prezentowane treści dotyczyły teorii i praktyki psychoterapii, nie zaś organizacji systemu lecznictwa czy poszczególnych placówek.

    Plan organizacji naszej bazy zakłada, iż w przyszłości, po zgromadzeniu odpowiedniej puli materiałów, wspólnie z Państwem podejmiemy decyzję o ewentualnym ustrukturowaniu jej w formie działów.

        Kierując do Państwa z prośbę o aktywne wsparcie inicjatywy, zwracamy także uwagę na jej wartość dodaną, acz niepoślednią. Po kilku latach aktywnego działania w obszarze ustawodawstwa, finansowania i organizacji lecznictwa odwykowego stwarzamy sobie możliwość zaprezentowania się jako środowisko, którego postulaty uwiarygodnione są profesjonalizmem, realną troską o kondycję psychoterapii uzależnień i misyjną na swój sposób aktywnością.

     Nie wydaje się także przerostem ambicji, biorąc pod uwagę nasze kwalifikacje i doświadczenie, by to właśnie środowisko RSPU stawało się dla psychoterapeutów uzależnień swoistym matecznikiem wiedzy najbardziej aktualnej i potrzebnej. Jesteśmy przekonani, iż stworzenie bazy oraz jej systematyczny rozwój pozwoli nam zbliżyć się do realizacji wszystkich tych celów.

Zgłoszenia i propozycje artykułów prosimy przesyłać na adres artykuly@radasuperwiorow.pl
Liczymy na Państwa pomoc i realny wkład w tę inicjatywę.

Z poważaniem, w imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień
Iwona Kołodziejczyk