KSTU towarzystwem naukowym.

Drogie Koleżanki i Koledzy- Superwizorzy i Aplikanci.

Z przyjemnością informuję wszystkich Państwa, że Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, które współtworzy RSPU uzyskało status towarzystwa naukowego. Krajowy Rejestr Sądownictwa zatwierdził podjęte przez nas na Walnym Zebraniu w czerwcu 2022 zmiany w statucie KSTU, które doprecyzowały nie od dziś realizowane przez nas w praktyce cele o charakterze naukowym. Ta zmiana oznacza m. in., że możemy brać bardziej aktywny udział w zmianach związanych ze specjalizacją w naszym zawodzie.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Litwa-Janowska
Prezes KSTU
Przewodnicząca RSPU