Postulaty KSTU i RSPU  skierowane do Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

przekazuję do Waszej wiadomości postulaty sformułowane przez nas – Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień oraz Radę Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ.

Jesteśmy w lecznictwie uzależnień w krytycznej sytuacji finansowej, która będzie się pogłębiać jeśli nie zostanie zabezpieczona przez decydentów.

Postulaty i treść pisma można pożytkować lub popierać w odrębnych pismach z Państwa strony, jeśli uznacie ich wartość.

Pozdrawiam,

Agnieszka Litwa-Janowska

Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień
Dyrektor Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień
Przewodnicząca RSPU