Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu

Do środowiska zajmującego się  leczeniem uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Drogie Koleżanki i Koledzy- Superwizorzy Kierownicy szkół, Kierownicy WOTUW, Członkowie Komisji Egzaminacyjnej, Rady ds Akredytacji, Podmiotów leczniczych, Stowarzyszeń, -Psychoterapeuci uzależnień.

Stanęliśmy w obliczu planowanej przez Ministerstwo Zdrowia destrukcyjnej dla nas zmiany, którą zapowiadają projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia z dn. 29.10.2018,

Z inicjatywy Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień,  proponuję wspólne spotkanie osób reprezentujących nasze środowisko, by uzgodnić spójne stanowisko wobec Ministerstwa oraz zaplanować zintegrowane działania by powstrzymać zaplanowane poza nami zmiany.

Część z nas, z Rady, Stowarzyszeń, czy Szkół podjęła już działania, porozumiewamy się w tej sprawie, opracowujemy pisma i petycje, lobbujemy wśród posłów i senatorów.

Koniecznie powinniśmy zintegrować to i działać razem.

Mamy mało czasu, stąd szybki termin.

Zapraszam wszystkich  Was na spotkanie w najbliższy wtorek 6.11 2018 o g.17.00  w Warszawie ul. Techników 30.

Pozdrawiam,

Agnieszka Litwa Janowska
Przewodnicząca Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

 

Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie projektu Rozporządzenia