Relacja z IV Zjazdu superwizorów Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

W dniu 3 grudnia br. w Warszawie w hotelu Portos na Mokotowie odbył się nasz czwarty już, doroczny zjazd superwizorów oraz aplikantów psychoterapii uzależnień zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

Miał on klimat podsumowań tegorocznej działalności RSPU na rzecz naszego środowiska, a także merytorycznego namysłu nad superwizją grup. Bożena Maciek-Haściło zadawała pytanie o skutki, m.in. w obszarze więzi, płynące ze stosowanych czasem w ośrodkach terapii uzależnień praktyk prowadzenia jednej grupy przez różnych terapeutów. Henryk Kędzierski zachęcił nas do zadawania sobie pytań o genezę superwizji, ramy i styl jej prowadzenia.

Gościem specjalnym naszego zjazdu była Przewodnicząca Zespołu Parlamentarnego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom Pani Małgorzata Zwiercan, którą zaprosiliśmy, by uzyskać informacje o wynikach tegorocznej pracy zespołu, którego siłą jest fakt wyodrębnienia wyłącznie dla naszej dziedziny, grupy złożonej z posłów, współpracujących z zapraszanymi ekspertami, organizacjami pozarządowymi (m.in. PTBU, KSTU), Radą Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, dyrektorami WOTUW oraz  przedstawicielami PARPA i KBdsPN.

Zostaliśmy poinformowani o wynikach wspólnych dyskusji w tym Zespole, ścierania się poglądów i poszukiwania najlepszych rozwiązań, które owocują m.in. składanymi interpelacjami oraz prezentowaniem ich Ministrowi Zdrowia. Odnosiliśmy się do przedstawionego nam przez naszego Gościa projektu zmian organizacji lecznictwa uzależnień. Mieliśmy też możliwość zadawania pytań oraz przekazywania na ręce Pani Poseł istotnych postulatów dotyczących oczekiwanych przez nas zmian m.in. w odniesieniu do zaprezentowanego przez P. Zwiercan schematu. Zwracaliśmy uwagę na konieczność zadbania o zachowanie tego wszystkiego, co stanowi mocną stronę ram naszej działalności. Superwizorzy uczestniczący w spotkaniu wyrażali zadowolenie z możliwości bezpośredniej wymiany i uzyskania informacji „u źródeł”, a także gotowość przekazywania uzyskanego oglądu spraw w swoich środowiskach. Wydaje się to ważne ze względu na okres niepewności związany z planami reformy w służbie zdrowia, który ma znaczenie w procesach zachodzących w zespołach terapeutycznych i pracy z pacjentami. Dyskusja była żywa i twórcza.

Przyszłoroczny zjazd odbędzie się 18.11.2017 r. Już teraz w imieniu RSPU zapraszamy.

Agnieszka Litwa-Janowska