Sprawozdanie z VIII Zjazdu Superwizorów Psychoterapii Uzależnień oraz Aplikantów w dniu 05.12.2020

Spotkanie, wyjątkowo, z powodu pandemii odbyło się online za pomocą aplikacji ZOOM.  W spotkaniu wzięło udział 24 uczestników.

     Przewodnicząca Rady rozpoczęła spotkanie chwilą ciszy, by upamiętnić naszych kolegów, nestorów, niezwykle ważnych dla nas osobiście i dla naszego środowiska osób,  które w tym roku od nas odeszły: Wandę Trabert (Sztander), Jacka Telesfora Kasprzaka i Jerzego Mellibrudę.    

Następnie omówiliśmy sprawozdanie z działalności RRSPU przedstawione przez A. Litwę-Janowską. aktywności, w jakie angażowali się członkowie Rady w zakresie zmian w obszarze szkoleń, w obszarze opiniowania aktów prawnych (Ministerstwa Zdrowia i NFZ), działań w Sejmie i Senacie. Podsumowaliśmy również sprawy prowadzone przez Komisję ds. Etyki przy RSPU. Uczestnicy komentowali i dzielili się własnymi przemyśleniami na temat poruszanych tematów. Padło kilka propozycji, dyskutowane były obecne możliwości bycia usłyszanymi przez decydentów oraz kierunki dalszych prac w 2021 roku. M.in. tworzenie zespołów roboczych przygotowujących dla RSPU ramy i wytyczne do opiniowania i wdrażania w różnych kwestiach zmian w dziedzinie uzależnień. Planujemy także spotkania seminaryjne poszerzające nasze rozumienie w tematyce istotnej dla superwizji i psychoterapii uzależnień.

     W kolejnym punkcie spotkania Henryk Kędzierski przedstawił bardzo interesującą prezentację historii i znaczenia superwizji z okazji jubileuszowej daty 100-lat jej istnienia. Między innymi zainspirował nas do korzystania i polecania grup Ballinta, które mogą być szczególnie przydatne w obecnym okresie przeciążenia pandemią.

    Po przerwie, dalsze spotkanie moderowała Bożena Maciek-Haściło na temat: „Psychoterapia i superwizja w pandemii- nasze doświadczenie w kryzysie”. Rozpoczynając zadała kilka ważnych pytań, które uruchomiły ożywiona dyskusję. Dzieliliśmy się własnym spostrzeganiem i emocjami związanymi z obecnym kryzysem, zmianami, jakie się pojawiły i próbami przewidywania, jakie konsekwencje będą one miały na praktykowanie superwizji i psychoterapii uzależnień.

     Miło było zobaczyć twarze kolegów, z którymi już rok się nie widzieliśmy.

Dziękujemy bardzo Administracji KSTU za organizację spotkania, oraz wszystkim, z PTPU i KSTU którzy pracowali w 2020 r na rzecz RSPU m.in.-Sekretariatowi, Informatykowi, Księgowości.