Uchwała nr 3/2013 z dnia 14.02.2013

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień podejmuje uchwałę o otwarciu możliwości ubiegania się o tytuł superwizora psychoterapii uzależnień w trybie nadzwyczajnym.

Tryb nadzwyczajny obejmuje następujące warunki:

  1. Przynależność członkowska do jednego z Towarzystw – Sygnatariuszy Porozumienia
  2. Posiadanie w dniu 14.02.2013 zaświadczenia potwierdzającego wpisanie na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej w zakresie psychoterapii uzależnień wydanego przez Dyrektora PARPA.  (podstawa prawna: &14 ust.3 pkt 3 rozporządzenia ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012)
  3. Złożenie pisemnego wniosku do Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień do dnia 30 września 2013 (decyduje data wpływu na adres jej siedziby).
  4. Uiszczenie jednorazowej opłaty związanej z kosztami wprowadzenia zmiany, w wysokości 20 zł na konto KSTU nr w terminie do 30.09.2013 z dopiskiem „tytuł superwizora” oraz podanym imieniem i nazwiskiem superwizora.

 

Wniosek wymieniony w pkt. 3 stanowi załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

Pobierz wniosek
Wniosek o wpis w trybie nadzwyczajnym

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>