List Rady Superwizorów do Dyrektora PARPA Krzysztofa Brzózki

Kraków, 20.02.2013

 

                                                             Dyrektor PARPA 

                                                           Krzysztof Brzózka

                                                              Al. Jerozolimskie 155

                                                            02- 326 Warszawa

   Szanowny Panie Dyrektorze,

pragniemy poinformować, że w dniu 25.01.2013 cztery towarzystwa: Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień, Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień oraz Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej zawarły porozumienie, które ma na celu współpracę dotyczącą podnoszenia jakości i rangi superwizji prowadzonej w zakresie psychoterapii uzależnień w Polsce. Dla realizacji tej misji powołaliśmy Radę Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Rada ta podjęła się zadania opracowania zasad szkolenia superwizorów aplikantów i warunków uzyskania tytułu  superwizora psychoterapii uzależnień.  Kolejnym zadaniem będzie powołanie Komisji do spraw Etyki Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

W obu obszarach wyrażamy wolę współpracy z kierowaną przez Pana  Państwowa Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w szczególności z Działem Lecznictwa Odwykowego oraz Radą ds. Akredytacji PARPA. Mamy nadzieję, że reprezentująca szerokie środowisko terapeutów uzależnień w Polsce, Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień będzie dla PARPA dobrym partnerem w  kształtowaniu wysokiego poziomu superwizji i przyczyni się do rozwoju jakości psychoterapii uzależnień w Polsce.

Zawiadamiamy także, że Radę reprezentuje jej Przewodnicząca:  Agnieszka Litwa-Janowska, oraz Wiceprzewodniczący:  Dorota Reguła i Henryk Kędzierski. Siedziba Rady Superwizorów mieści się przy  KSTU, pod adresem 30-387 Kraków ul. Jerzmanowskiego 40, dokąd można kierować korespondencję.

 

z wyrazami szacunku

Agnieszka Litwa-Janowska

Przewodnicząca Rady Superwizorów

Psychoterapii  Uzależnień

 

Do wiadomości:

1/ Jagoda Fudała -Kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA

2/ Czesław Czabała -Przewodniczący Rady ds Akredytacji PARPA

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>