Uchwała nr 5/2024 z dn. 25.01.2024

RSPU uchwala
1/ zmianę tytułu „KODEKS ETYCZNY SPECJALISTY PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ I INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ” na „Kodeks etyczny”
oraz
2/ uzupełnienie tekstu wprowadzającego z „Wykonując czynności zawodowe specjalista psychoterapii uzależnień i instruktor terapii uzależnień, zwany dalej terapeutą, powinien przestrzegać następujących zasad” na: ” Wykonując czynności zawodowe wszystkie osoby zajmujące się psychoterapią osób z problemem uzależnień i ich bliskich, w szczególności: specjaliści psychoterapii uzależnień, specjaliści w dziedzinie psychoterapii uzależnień, instruktorzy terapii uzależnień, osoby będące w trakcie procesu certyfikacyjnego lub w trakcie specjalizacji oraz aplikanci i superwizorzy psychoterapii uzależnień, zwani dalej terapeutami, powinni przestrzegać następujących zasad”.