XI ZJAZD superwizorów i aplikantów Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Jak co roku, 9 grudnia 2023 w Krakowie, w sali magistratu im.  Juliusza Lea odbył się XI ZJAZD superwizorów i aplikantów zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.  Spotkaliśmy się, by porozmawiać o działalności RSPU, sprawach naszego środowiska, o kondycji psychoterapii i lecznictwa uzależnień w dobie dużych przekształceń.

Z rozczarowaniem skonstatowaliśmy zaniedbania naszych decydentów, którzy przy przemianach nie zadbali o zapisy w obszarze legislacji, które od lat postulujemy. W tym roku opracowaliśmy szczegółowe rozwiązania i obiecano nam ich wprowadzenie. Umowa nie została dotrzymana. W ten sposób ramy naszej superwizorskiej pracy i kształcenia aplikantów pozostały nadal „poza systemem” umocowań prawnych.

Mimo wszystko spotkanie było pełne radości i rozmów. Zwłaszcza, że w naszym gronie pojawili się superwizorzy, przedstawiciele nowych towarzystw-sygnatariuszy porozumienia RSPU:  Stowarzyszenie Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych oraz Stowarzyszenie  W dobrą stronę. Była też liczna reprezentacja aplikantów.  Ta nasza oddolna integracja daje sporo nadziei na współpracę. 

W ramach samokształcenia odbyły się merytoryczne wystąpienia. O perspektywie psychodynamiczno-systemowej w pracy z nastolatkami i młodymi dorosłymi z problemem uzależnień opowiedziała nam  dr n. med. i n.o zdr. Jolanta Ryniak , superwizor RSPU. Przedstawiła interesujące podsumowanie dziesięcioletniej pracy Zespołu pod Jej kierownictwem w ramach Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Refleksją nad znaczeniem dla budowania przymierza superwizyjnego stylu  przywiązania u superwizora i superwizanta, podzieliła się z nami Marta Fajfer- superwizorka aplikantka, kształcąca się w SuperKRAK-UZ przy RSPU. Dało to interesującą perspektywę, którą możemy spożytkować w sytuacjach impasu, czy trudności w naszych wzajemnych relacjach z osobami superwizowanymi.

Dr hab. n. społ. Barbara Bętkowska- Korpała prof. UJ Krajowy Konsultant w dziedzinie psychoterapii uzależnień przedstawiła swoje tegoroczne działania w tej roli.  Wraz ze swoim zespołem tworzyła warunki do akredytowania pierwszych jednostek specjalizacyjnych, powołano czterech konsultantów wojewódzkich, odbyły się już dwa egzaminy specjalizacyjne, zaś SuperKRAK-UZ-  szkolenie aplikantów superwizji przy RSPU otrzymało Jej pozytywną opinię.  Na temat znaczenia tych spraw toczyła się żywa wymiana.

Z nadzieją czekamy na zmiany i nowe otwarcie w 2024 roku.

Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU