Relacja V ZJAZDU SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

W dniu 18.11.2017 odbył się organizowany przez RSPU V Zjazd Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Spotkaliśmy się w tym roku w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”, w której gościła nas i prezentowała specyfikę pracy z dzieci i młodzieżą i interesującą ofertę ośrodka- jego kierownik- Dorota Jabłońska.

Podczas zjazdu słuchaliśmy dwóch wystąpień: „Dwie superwizje- jeden pacjent. Próba integracji.” .Joanna Grab aplikant do certyfikatu superwizora SN PTP zaprezentowała swoją pracę z młodą dorosłą pacjentką i rozumienie jej w trakcie superwizji w paradygmacie psychodynamicznym i systemowym. Opisała swoje poszukiwanie wspólnych mianowników i wskazówek do pracy z pacjentką. To wystąpienie wywołało żywą i ciekawą dyskusję wśród uczestników.

O trudnościach osób pracujących w obszarze psychoterapii uzależnień, specyficznych zjawiskach wynikających z treści wnoszonej przez pacjentów (destrukcja, trauma) oraz niestabilności zewnętrznej ramy (organizacja, finansowanie mówiła Agnieszka Litwa-Janowska. Analizowała przejawy tych procesów doświadczane przez superwizantów i superwizorów. Tytuł to: „Superwizja w zespołach leczących uzależnienia- znaczenie destrukcji i traumy, szanse na  reparację.”

Relacja przewodniczącej RSPU z działań Rady w br. oraz informacja Rajmunda Janowskiego- sekretarza Komisji ds. Etyki przy RSPU o zgłaszanych sprawach, dały zaczyn do rozmowy o naszych priorytetach. Dyskutowaliśmy sprawy ochrony zespołów i terapeutów wobec zmian organizacyjnych w służbie zdrowia. Rozmawialiśmy o tym jak wziąć odpowiedzialność za nasze interesy jako środowiska zawodowego. Omawialiśmy niebezpieczeństwa braku ustawy o zawodzie w naszej dziedzinie. Inspirująca dyskusja wiązała się z kontynuowaniem rozważań szerszego środowiska superwizorów w Polsce nad zasadami etyki superwizorów. Analizowaliśmy konkretne superwizyjne sytuacje, poszukiwaliśmy znaczenia granic i zasad.

Uzgadnialiśmy propozycję A. Litwy-Janowskiej dotyczącą podejmowania praktyki prowadzenia superwizji przez aplikantów- poprzez udział w superwizji superwizorów z certyfikatem. Może to być zarówno obserwacja uczestnicząca jak i współprowadzenie superwizji. Mamy nadzieję, że zachęci to do nabywania doświadczenia w tej pracy, zwłaszcza, że cechuje je stopniowe wejście w tę rolę pod okiem doświadczonego superwizora, który udostępni aplikantowi możliwość obserwowania swojego warsztatu. RSPU na swoim posiedzeniu podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie.

W spotkaniu uczestniczyło 20 osób. Od Ministra Zbigniewa Króla otrzymaliśmy list gratulacyjny dotyczący  działalności środowiska zrzeszonego wokół RSPU. Mimo zaproszenia, zabrakło obecności superwizorów ze ścieżki KBdsPN, za to otrzymaliśmy dwie deklaracje zainteresowania współpracą. Czekamy, kontynuując myśl, że nasze zjazdy są otwartą formułą dla wszystkich zainteresowanych współpracą i propozycją dalszej integracji superwizorów w naszej dziedzinie.

Umówiliśmy się na kolejny zjazd w przyszłym roku na 1.12.2018, być może w tym samym miejscu.

Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU