Protokół z posiedzenia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w dniu 18.11.2017r.

Protokół z posiedzenia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w dniu 18.11.2017r.

Na posiedzeniu Rady Superwizorów obecni byli:
1. Agnieszka Litwa-Janowska – przewodnicząca Rady
2. Dorota Reguła – wiceprzewodnicząca Rady
3. Bożena Maciek – Haściło – członek Rady
4. Grażyna Rychlicka – Schirmer członek Rady
Przebieg obrad:
1. Dyskusja dotycząca stanowiska w sprawie Kodeksu Etycznego Superwizora Psychoterapii Uzależnień:
a) postanowiono rozesłać do superwizorów ankietę z pytaniami o propozycje dotyczące etyki superwizora,
b) postanowiono rekomendować superwizorom superwizowanie własnej pracy superwizyjnej – publikowanie stanowiska Rady na stronie internetowej Rady i innych odpowiednich i dostępnych forach,
2. Podjęcie uchwały dotyczącej udziału superwizorów aplikantów w superwizji prowadzonej przez superwizora opiekuna lub innego superwizora psychoterapii uzależnień.
3. Podsumowanie V Zjazdu Superwizorów. Ustalenie terminu Zjazdu Superwizorów w 2018r.