Petycja Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Szanowni Superwizorzy i Psychoterapeuci Uzależnień, Koleżanki i Koledzy,
Nie uzyskaliśmy dotąd odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia w sprawie naszych oczekiwań dotyczących niekorzystnych dla pacjentów i całego systemu terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w Polsce planów zmian legislacyjnych.

Czytaj dalej „Petycja Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień”

Czwarta Konferencja Superwizorów

Zapraszamy superwizorów oraz superwizorów aplikantów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz superwizorów terapii uzależnień na czwartą Konferencję Superwizorów pt.:
„Niepożądane zjawiska w psychoterapii i superwizji”.
Konferencja odbędzie się w dniach 28-29.09 2019r. w Krakowie.
W programie przewidziane są – poza dwoma wystąpieniami plenarnymi i dyskusjami panelowymi – przede wszystkim warsztaty powiązane z wiodącym tematem konferencji.

Zapraszamy do zgłaszania czynnego udziału w konferencji do 30.04.b.r. na adres: j.gliszczynski@psychoterapia-silesia.pl

Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane od 6.05.2019r.