Czwarta Konferencja Superwizorów

Zapraszamy superwizorów oraz superwizorów aplikantów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz superwizorów terapii uzależnień na czwartą Konferencję Superwizorów pt.:
„Niepożądane zjawiska w psychoterapii i superwizji”.
Konferencja odbędzie się w dniach 28-29.09 2019r. w Krakowie.
W programie przewidziane są – poza dwoma wystąpieniami plenarnymi i dyskusjami panelowymi – przede wszystkim warsztaty powiązane z wiodącym tematem konferencji.

Zapraszamy do zgłaszania czynnego udziału w konferencji do 30.04.b.r. na adres: j.gliszczynski@psychoterapia-silesia.pl

Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane od 6.05.2019r.