Członkostwo i składki w Towarzystwach – sygnatariuszach Porozumienia

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Superwizorzy i Aplikanci Psychoterapii Uzależnień

W Nowym Roku zgodnie z naszymi ustaleniami na II zjeździe, zwracam się z prośbą o przesłanie 100 zł na konto RSPU  z dopiskiem „darowizna RSPU”
i imieniem i nazwiskiem nadawcy. Tak jak w zeszłym roku proszę o wpłatę do końca stycznia.

Zachęcam też do dbania o swoje członkostwo w Towarzystwach – sygnatariuszach Porozumienia, które są bazą naszej, RSPU działalności.
To wiąże się m.in.z bieżącym płaceniem składek w tych organizacjach, by spełnić ważny warunek przynależności do nich i co za tym idzie potwierdzeniem swoich praw i zobowiązaniem do odpowiedzialności w pracy superwizora. Właśnie w oparciu o to członkostwo otrzymaliście Państwo możliwość uzyskania certyfikatu superwizora.

O etyce w naszej pracy psychoterapeutycznej i superwizyjnej chcemy zorganizować konferencję. Odbędzie się ona w maju, w Krakowie. Mam nadzieje wkrótce przesłać konkrety na ten temat – układanie programu jeszcze trwa.

Na stronie RSPU prezentujemy interesujący list otwarty. Nim właśnie rozpoczynamy dyskusję o znaczeniu przynależności do towarzystw. Zachęcam do zabierania głosu na ten temat licząc, że zainspiruje on wielu z nas.

Z poważaniem,
w imieniu Rady Superwizorów Uzależnień

Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU