Etyka w superwizji i psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin – fotorelacja

W dniu 18 maja br. w Krakowie odbyła się koferencja „Etyka w superwizji i psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin.”

Konferencja adresowana była do ogólnopolskiego środowiska superwizorów i terapeutów i miała na celu zwiększanie w naszym środowisku świadomości zagadnień i ram etycznych oraz pogłębianie umiejętności rozpoznawanie i rozstrzyganie dylematów związanych z odpowiedzialnością zawodową.

Honorowy Patronat nad konferencją obiął Przewodniczący Rady Miasta Krakowa- Bogusław Kośmider.

 

Strona konferencji: http://konferencja.radasuperwizorow.pl/