Etyka w superwizji i psychoterapii – Materiały konferencyjne

Wykłady z konferencji „Etyka w superwizji i psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin” są dostępne do pobrania pod adresem: Materiały z konferencji