Grudniowe spotkanie w Ośrodku Nowolipie w Warszawie

Dnia 1.12.2013 r. w Ośrodku Nowolipie w Warszawie dobyły się:

  • Spotkanie Grupy superwizyjnej superwizorów,
  • Roboczego spotkania superwizorów psychoterapii uzależnień certfikowanych przez Radę SPU.

W trakcie spotkania omówiono:
  1. inauguracyjną, całoroczną działalność Rady SPU i Komisji ds Etyki przy RSPU
  2. jej  merytoryczną oraz finansową perspektywę
  3. ustalono ramy praktycznego szkolenia aplikantów i rolę superwizorów w procesie ich kształcenia
Uzgodnienia
  1. Zaakceptowano decyzje i dokonania Rady w r. 2013.
  2. Zaplanowano na 2014 r dwudniowe szkolenie- konferencję superwizorów, której ew. dochód będzie przeznaczony na działalność RSPU.
  3. Ustalono coroczne spotkania superwizorów skupionych wokół Rady SPU, którzy będą mieli wpływ na kierunki działań podejmowanych przez Radę.
  4. Zebrani przegłosowali  przekazywanie od 2014 roku darowizny na rzecz działalności RSPU przez osoby certyfikowane przez Radę – w wysokości 100 zł rocznie – płatne do końca stycznia każdego roku.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>