II Konferencja Superwizorów – „Zasady stosowania superwizji”

Po raz drugi wzięliśmy udział w konferencji superwizorów zorganizowanej przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Konferencja przebiegała w duchu prezentacji różnorodności traktowania tematu przewodniego spotkania. W ramach naszej aktywności zaproponowaliśmy panel dyskusyjny : „Psychoterapia uzależnień- inna superwizja ?”.

Panel moderowali Elżbieta Rachowska i Andrzej Słowikowski

Swoimi doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi głównie tego, czy superwizja w psychoterapii uzależnień różni się od superwizji prowadzonej w głównych nurtach psychoterapii dzielili się: Dorota Reguła, Agnieszka Litwa- Janowska, Małgorzata Kowalcze, oraz Tomasz Ptak. Konkluzje dyskusji wskazywały na wiele wspólnych mianowników dotyczących rozumienia istoty superwizji, zasad, przebiegu procesu superwizyjnego i innych ważnych aspektów. W naszym odbiorze, oraz w świetle otrzymanych informacji zwrotnych nasz panel spotkał się z dobrym przyjęciem i zainteresowaniem, był też kolejnym argumentem i krokiem do integrowania środowisk superwizorów

W sesji plenarnej „ Jakie zasady są potrzebne w pracy grup superwizorów w ramach kształcenia ustawicznego” Agnieszka Litwa – Janowska prezentowała doświadczenia naszej grupy superwizorów funkcjonującej autonomicznie od trzech lat. Rozważano znaczenie istnienia takich grup dla środowisk, własnego rozwoju, istotę i specyfikę reguł w nich obowiązujących, styl pracy i procesy w nich zachodzące.

Z dużym uznaniem w środowisku superwizorów spotkały się nasze doświadczenia związane z utworzeniem i trzyletnią już działalnością Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Stało się to inspiracją do pomysłu utworzenia Rady Superwizorów, która mogłaby funkcjonować ponad podziałami, niezależnie od towarzystw, szkół, czy modalności.

W pracach zespołu roboczego będą brały udział Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, aby dzielić się doświadczeniami budowania rady i wnosić perspektywę doświadczeń naszego środowiska pracującego w obszarze superwizji i psychoterapii uzależnień. Pracą dziesięcioosobowego zespołu pokieruje Jarosław Gliszczyński.

Wydaje się, że właśnie taka idea integracji, to szczególnie ważny efekt tegorocznej konferencji superwizorów.

Fotorelacja

 

Andrzej Słowikowski , Agnieszka Litwa- Janowska