IV Zjazd superwizorów psychoterapii uzależnień – zwiastun!

Drodzy Superwizorzy,

zgodnie z tradycją i naszą zeszłoroczną umową planujemy czwarty już zjazd superwizorów psychoterapii uzależnień organizowany przez RSPU. Odbędzie się 3.12.2016 r w Warszawie. Wiadomości o szczegółowym programie i miejscu (jest w trakcie organizacji)  prześlemy w nieodległym już terminie. Będzie też jak zawsze elektroniczna rejestracja. Koszt udziału, podobnie jak w ub. roku, wynosi 150 zł i obejmuje koszty sali i catteringu. Ewentualna zwyżka z opłat będzie przeznaczona w całości na cele RSPU.

Tematem wiodącym zjazdu tym razem będzie superwizja grupy – to mieści w sobie m.in. różne spojrzenia na zjawiska i paradygmaty i ich znaczenie w pracy superwizora i pewnie nie tylko.
Rada zaprasza Was do zgłaszania propozycji wystąpień w tym zakresie tematycznym, Prosimy o przesłanie do mnie, na ten adres mailowy, tj. przewodniczacy@radasuperizorow.pl tematu i dwóch- trzech zdań abstraktu.
Mają one być nie dłuższe niż półgodzinne, ponieważ będą ważną, ale nie jedyną częścią naszego spotkania. Zamierzamy jego sporą część przeznaczyć na ważne aktualia i wspólne sprawy, dyskusje i narady m in.w sprawie podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian dotyczących lecznictwa uzależnień i naszych priorytetów w lobbingu i działaniach na rzecz środowiska.
Stąd też z przesłanych propozycji wystąpień merytorycznych wybierzemy maksymalnie trzy. Będą one ogłoszone w programie IV zjazdu.
Wystąpienia będą nieodpłatne, jak to mamy już w zwyczaju z poprzednich lat, są bowiem wkładem kolejnych osób z naszego grona w dzielenie się swoją myślą i praktyką z pozostałymi uczestnikami.
Termin nadsyłania propozycji wystąpień to 30.09.2016 r.
W imieniu Rady przekazuję, że cieszymy się już na wspólne spotkanie.
Serdecznie pozdrawiam i czekam na pomysły wystąpień na zjeździe w tym roku,
Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU