Protokół nr 4/2016 z posiedzenia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z dn. 03.09.2016

Protokół nr 4/2016 z posiedzenia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z dn. 03.09.2016
Obecni:
Agnieszka Litwa – Janowska
Iwona Kołodziejczyk
Bożena Haściło
Jacek Kasprzak
Dorota Reguła

1. Rada ustaliła termin i ramy organizacyjne kolejnego Zjazdu Superwizorów RSPU, określając jednocześnie temat przewodni spotkania oraz tematy wystąpień indywidualnych prelegentów.

2. Omówiono przebieg i aktualny stan prac Parlamentarnego Zespołu d.s. Rozwiązywania problemów Uzależnień przy Komisji Zdrowia.

3. Rada przedyskutowała i sformułowała postulaty, których realizacja, w sposób zasadniczy, wpłynąć może na poprawę jakości usług świadczonych przez lecznictwo odwykowe. Postulaty zostaną przedstawione przez przedstawicieli Rady na kolejnym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu d.s. Rozwiązywania problemów Uzależnień przy Komisji Zdrowia.

4. Rada podjęła decyzję o inicjowaniu grup roboczych, w których szeroko reprezentowani członkowie naszego środowiska prowadzić będą pracę nad ustalonymi wspólnie obszarami, wymagającymi zespołowej aktywności.

Protokół 4-2016