Jak superwizujemy – reguły, standardy, zwyczaje

W dniach 30.09-1.10.2017 odbyła się w Bochni konferencja   „“Jak superwizujemy – reguły, standardy, zwyczaje”,  w której, na zaproszenie Organizatora wystosowane wobec Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, uczestniczyło kilkunastu superwizorów psychoterapii uzależnień skupionych wokół naszej Rady.

Zawierała ona zarówno kwestie etyki i standardów superwizji, jak i to, co jest praktyką codziennej pracy superwizorów w Polsce w różnych podejściach i kontekstach. Omawiano zasadność tworzenia odrębnych kodeksów dotyczących zasad etyki w pracy superwizora, prezentowano m.in. wystąpienia dotyczące superwizji terapii dzieci i młodzieży, zaburzeń seksualnych. Uczestniczyliśmy w warsztatach na temat zawierania kontraktu w procesie superwizji, a także braliśmy udział w pokazie superwizji poprowadzonej w nurcie systemowym- metodą inspirowaną ideą Toma Andersena. Ciekawie i refleksyjnie zaprezentowało się środowisko superwizorów z pomorskiego, mówiące o budowaniu swojej tożsamości. Tradycyjnie już wzięliśmy udział w panelu związanym z relacjonowaniem udziału w grupach superwizji superwizji. Takie grupy w naszym środowisku są aktualnie dwie. To bardzo cenne doświadczenie analizy i wsparcia koleżeńskiego, praktykowane w środowiskach certyfikowanych superwizorów, a wynikające z potrzeby własnego rozwoju. U ich genezy jest inspiracja profesora Czabały. Bardzo zachęcamy do tworzenia kolejnych grup. Można dawać ogłoszenia  tej sprawie na stronie RSPU. W ramach integracji środowisk superwizorów w Polsce wzięliśmy też udział w posiedzeniu grupy roboczej superwizorów. Kolejna konferencja odbędzie się za dwa lata.

Agnieszka Litwa-Janowska
Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień
Kraków, październik 2017