V ZJAZD SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

V ZJAZD SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ
Warszawa, 18.11.2017

Drodzy Superwizorzy,
Tradycyjnie, zapraszamy na piąty już doroczny zjazd superwizorów oraz aplikantów psychoterapii uzależnień zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień . Zjazd odbędzie się 18.11.2017 r. w Warszawie, ul. Dąbrowskiego 75A, w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.
Część merytoryczna obejmie wystąpienia dotyczące superwizji. Joanna Grab omówi proces superwizowany w dwóch modalnościach systemowej i psychodynamicznej. W drugim wystąpieniu zajrzymy za kurtynę sesji superwizji zespołów pracujących z uzależnieniami w poszukiwaniu znaczenia niewystarczająco kontenerowanych treści i zewnętrznych trudności. O tych właśnie zewnętrznych uwarunkowaniach i trudnościach będziemy dyskutować w trakcie paneli dotyczących aktualnego stanu planowanych zmian w lecznictwie uzależnień oraz roli naszego środowiska, min wyznaczając kierunki działań RSPU na kolejny rok. Planujemy obszerną relację z naszej działalności na rzecz postulatów środowiska zawodowego oraz wspólną dyskusję nad kierunkami i dalszymi możliwościami realnego wpływu na merytoryczne, organizacyjne i finansowe ramy lecznictwa uzależnień.

Na tegoroczny zjazd wystosowaliśmy zaproszenie do wiceministra Zbigniewa Króla, który zajmuje się lecznictwem uzależnień. Spodziewamy się że nasze spotkanie da możliwość uzyskania ważnych i wiarygodnych informacji na temat naszych przyszłych losów „u źródeł” chcemy, by zjazd był platformą do przekazywania głosu naszego środowiska do osób odpowiedzialnych za zmianę. Liczymy także na obecność superwizorów z kręgu ścieżki kształcenia w KBdsPN.

Zapisy przyjmujemy poprzez elektroniczną rejestrację .

Formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.kctu.pl:
>>Formularz rejestracyjny
Koszt udziału wynosi 150 zł.
Wpłaty prosimy uiszczać przelewem na konto RSPU 21 1940 1076 3085 1948 0013 0000
do dnia 31 października 2017 (potrzebujemy znać ilość uczestników ze względu na miejsce i cattering)

W imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień
serdecznie zapraszam
Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU
Kraków, 26.09.2017
Program V Zjazdu Superwizorów Psychoterapii Uzależnień – 18 listopada 2017 Warszawa

10.00 Otwarcie spotkania. Przewodnicząca RSPU.
10.15-10.30 Przedstawienie Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją” Dorota Jabłońska- kierownik Ośrodka- gospodarza zjazdu

Część szkoleniowa
10.20- 11.00 Dwie superwizje- jeden pacjent. Próba integracji. Joanna Grab
11.00- 11.40 Superwizja w zespołach leczących uzależnienia- znaczenie destrukcji i traumy, szanse na reparację. Agnieszka Litwa-Janowska
przerwa kawowa

Część robocza
12.00 – 12.30 Sprawozdanie z tegorocznych działań Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.
12.30-14.00 Panel dyskusyjny część pierwsza. Perspektywy zmian w uregulowaniach prawnych dotyczących lecznictwa uzależnień- aktualna sytuacja w leczeniu i superwizji osób uzależnionych i ich rodzin.
14.00-15.00 Przerwa obiadowa.
15.00-16.30 Panel dyskusyjny część druga. Wyzwania i zadania dla RSPU na 2018 r- postulaty środowiska.
16.30- 17.00 Podsumowanie i wnioski ze spotkania.

Program
Zaproszenie