Komunikat Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

W dniu 30.11 2018 w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie w sprawie trzech projektów rozporządzeń Ministra  Zdrowia dotyczących systemu zajmującego się leczeniem  osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

W gronie 19 osób znaleźli się m.in. przedstawiciele gospodarza- MZ oraz PARPA, KBdsPN, RSPU i prawnicy.

Radę Superwizorów Psychoterapii Uzależnień reprezentowali: Agnieszka Litwa Janowska, Dorota Reguła, Iwona Kołodziejczyk, Sławomir Grab.

RSPU przedstawiła swoje zastrzeżenia związane z naszą ekspertyzą prawną dotyczącą regulacji dotyczącej certyfikacji osób pracujących w lecznictwie odwykowym, wprowadzanych rozporządzeniem MZ do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zamiast dokonania właściwych zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nasze środowisko nie odżegnuje się od idei integrowania, a nawet było jego orędownikiem, jednak tryb i sposób poprzez wcielenie jednego systemu (PARPA) w drugi (KBdsPN) nie nosi znamion integrowania, a raczej zakłóca te procesy i budzi uzasadniony  sprzeciw. RSPU  zaprotestowała także na zbyt krótki i nierealistyczny plan  MZ dokonania scalenia obu ścieżek szkoleń do certyfikatu, wskazując na różnice ram programowych i treści, a także zasadniczo odmienne  tryby organizacji procesów certyfikacji i nadawania uprawnień, pomimo ujednolicenia w br. nadawanego tytułu tj. specjalista psychoterapii uzależnień. Zaapelowaliśmy do MZ oraz Dyrektorów obu Agencji o równoważne  i podmiotowe zatroszczenie się o obydwa dotąd niezależne systemy leczenia pacjentów oraz szkolenia terapeutów,  docenienie naszej współpracy i uwzględnienie dorobku w obu dziedzinach. Naszym zdaniem tylko taka postawa zapewni harmonijne wchodzenie w proces zmian.

 

W wyniku rozmów ustalono:

1/ Wprowadzenie do końca 2018r.  rozporządzenia Ministra Zdrowia „w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu”, w którym m.in. zostają zachowane nasze dotychczasowe certyfikaty oraz utrzymany duży zakres autonomii PARPA,  m. in przedłużanie akredytacji, prowadzenie egzaminow, wydawanie certyfikatow. Będzie zapis o siedmioletnim okresie przejściowym – 5 lat na ukonczenie szkól, staże i superwizje oraz dodatkowe dwa lata na egzaminy.

2/ Wynegocjowaliśmy odłożenie wprowadzenia dwóch pozostałych rozporządzeń (miały wejść do końca br.) zyskując czas i możliwość wypracowania odpowiednich i merytorycznie oraz prawnie uzasadnionych rozwiązań w zakresie programów i organizacji  uzyskiwania kwalifikacji w naszym zawodzie.

3/ Uzyskaliśmy zapewnienie o perspektywie dalszych niezwłocznych prac nad ustawą o naszym zawodzie.

 

Agnieszka Litwa Janowska
Przewodnicząca Rady Superwizorow Psychoterapii Uzależnień