Komunikat Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień  

W dniu 15.11.2018 r,  na prośbę RSPU odbyło się w Warszawie, w Ministerstwie Zdrowia spotkanie przedstawicieli Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z Wiceministrem  Zdrowia Zbigniewem Królem. Na to spotkanie Ministerr Zdrowia zaprosił Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego oraz dwóch przedstawicieli tego departamentu, prawnika i rzecznika prasowego,  Poseł M. Zwiercan Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds Przeciwdziałania Uzależnieniom wraz z asystentem,  Dyrektora KBdsPN P.Jabłońskiego, a także Dyrektora PARPA  K. Brzózkę wraz z  prawnikiem. Z naszej strony RSPU było reprezentowane przez Wiceprzewodniczacą Dorotę Regułę i Przewodniczacą Agnieszkę Lirwę- Janowską oraz prawnika- Małgorzatę Marzec.

W wyniku dwugodzinnych rozmów uzgodniono:
1.  Przedłużenie opiniowania projektów na stronie RCL do 23.11.2018,
2. Zapewnienie o planie Ministra Zdrowia na siedmioletni okres gwarancji na dokończenie procesu certyfikacji dla osób posiadających status specjalisty/instruktora w naszym obszarze tj  dotychczasowej ścieżki PARPA.
3. Nasz udział w spotkaniu w Ministerstwie za ok. 2 tygodnie, by ustalać z Przedstawicielami Deoartamentu Zdrowia Publicznego i Dyrektorami obu Agencji ramy przejściowych zasad programowych, oraz dyskutować kształt rozporządzeń.
                            *  *  *
Zachęcam w imieniu RSPU do jak najszerszego udziału superwizorów z RSPU oraz z listy PARPA i aplikantów w Zjeździe Superwizorów, które odbędzie się 1.12.2018 w Warszawie.  Mamy o czym rozmawiać, to ważny moment dla naszego środowiska. Elektroniczna rejestracja jest możliwa na naszej stronie www.radasuperwizorow.pl
Agnieszka Litwa Janowska
Przewodnicząca RSPU
UWAGA, z przyczyn niezależnych od nas tegoroczny- VI Zjazd odbędzie się na ul. Belgijskiej 4 w Warszawie w  Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu  i Współuzależnienia.