Krakowska Szkoła Superwizorów Psychoterapii Uzależnień SuperKRAK-UZ

Informujemy w dniu 16.08.2018 Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień udzieliła akredytacji szkoleniu pod nazwą:

Krakowska Szkoła Superwizorów Psychoterapii Uzależnień SuperKRAK-UZ. (uchwała RSPU nr1/2018).

SuperKRAK-UZ jest szkoleniem w zakresie nabywania i rozwijania umiejętności prowadzenia superwizji skierowanym do osób zajmujących się psychoterapią osób uzależnionych i członków ich rodzin, które uzyskały status aplikanta.

Organ prowadzący szkolenie to Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40.

Szczegółowe informacje i kontakt:

krakuz@kstu.pl
www.kstu.pl
biuro szkoły tel. 796-101-616

Wiceprzewodniczący RSPU Jacek Telesfor Kasprzak

Uchwała 1/2018 RSPU akredytacja Super-KRAK-UZ