Zaproszenie na VI Zjazd Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Drodzy Superwizorzy,

Nasze coroczne zjazdy stały się tradycją. Zapraszamy na szósty już zjazd superwizorów oraz aplikantów psychoterapii uzależnień oraz sympatyków zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

Zjazd odbędzie się 1.12.2018 r. o g. 11-16.30 w Warszawie, ul. Dąbrowskiego 75A, w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii Poza Iluzją.

Zawartość merytoryczna naszego spotkania stanowić będą wystąpienia:

Adolescent- uzależnienie jako objaw. Dorota Jabłońska
Doświadczenia terapeutycznego wykorzystania teatru w leczeniu osób uzależnionych. Renata Zuba
Model 7 perspektyw w superwizji- zastosowanie i inspiracje. Barbara Błaż– Kapusta

W roboczej części zjazdu proponujemy:

– sprawozdanie z działalności RSPU;
– informację na temat szkolenia superwizorów aplikantów;
– dyskusję o sposobie wybierania władz RSPU w przyszłej kadencji.

Zapisy przyjmujemy poprzez elektroniczną rejestrację http://www.kstu.pl/aktualnosci/72/vi-zjazd-superwizorow

Koszt udziału wynosi 180 zł.

Wpłaty prosimy uiszczać przelewem na konto RSPU 21 1940 1076 3085 1948 0013 0000
Prosimy o to do 31 października 2018, by zdążyć z zamówieniem cateringu.

 

W imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień
serdecznie zapraszam

Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU

Kraków, 6.09.2018

Uwaga zmiana miejsca spotkania !
Program IV Zjazd Superwizorów Psychoterapii Uzależnień