KSTU ogłasza nabór chętnych do udziału w III edycji szkolenia teoretyczno- warsztatowego na rok 2023/24 dla aplikantów superwizji.

KSTU ogłasza nabór chętnych do udziału w III edycji szkolenia teoretyczno- warsztatowego na rok 2023/24 dla aplikantów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności prowadzenia superwizji i uzyskać certyfikat RSPU.

O nas: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń w dziedzinie uzależnień- aktualnie z rekomendacji KBdsPN, wcześniej opartych na akredytacji PARPA. Jako współzałożyciel Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, która powstała w 2013 r w oparciu o porozumienie czterech Towarzystw* promujemy w Polsce ideę kształcenia w superwizji oraz respektowania zasad etycznych w naszym zawodzie. O szkoleniu:

 • szkolenie posiada akredytację Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień (uchwała 1/2018 z dnia 16.08.2018), jest zasadniczą częścią pierwszej w Polsce ścieżki aplikacji superwizora (szczegóły www.radasuperwizorow.pl) w zakresie nabywania i rozwijania umiejętności prowadzenia superwizji dla osób zajmującym się psychoterapią osób uzależnionych i członków ich rodzin, umożliwiającą uzyskanie certyfikatu superwizora psychoterapii uzależnień nadawanego przez RSPU**. Kadra: – superwizorzy z wieloletnią praktyką pracy superwizyjnej indywidualnej i grupowej w obszarze psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin, zespołów i w zespołach w lecznictwie uzależnień Adresaci: – osoby, które zamierzają ubiegać się o certyfikat superwizora psychoterapii uzależnień RSPU i uzyskają status aplikanta (szczegółowe warunki: www.radasuperwizorow.pl) O ramie:
 • całość szkolenia obejmuje 122 godziny i zawiera osiem zjazdów w systemie piątek-sobota:.
  ● 80 g. o charakterze seminaryjno- warsztatowym prowadzonych przez różnych superwizorów z kadry
  ● 42 g prowadzonej przez superwizora- opiekuna grupy, superwizji procesu superwizji
 • zjazdy odbywać się będą z częstotliwością raz na dwa- trzy miesiące O możliwościach i sposobach realizacji:
  Aplikanci- uczestnicy szkolenia będą mogli:
 • rozwijać swoje kompetencje podczas zajęć seminaryjno- warsztatowych,
 • przedstawiać i omawiać procesy i zjawiska prowadzonych przez siebie superwizji, podczas zajęć z opiekunem;
 • przygotować i przedstawić pracę- esej w wybranej przez siebie tematyce z obszaru superwizji. Zapisy na szkolenie:
  Rejestracja elektroniczna- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew2HwfKJugQ4e_j2C-hKJl3rdt6FK8wUdZgrs3pgHRr35TeQ/viewform
  Dostarczenie wymaganych dokumentów do Biura KRAK-UZ
  Osoby spełniające kryteria formalne odbędą rozmowę kwalifikacyjną z Kierownikiem KRAK-UZ
  Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40 https://kstu.pl/szkolenia-i-konferencje/superkrak-uz-krakowska-szkola-superwizorow-psychoterapii-uzaleznien/ , krakuz@kstu.pl , telefon biuro: 796 101 616
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień, Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami i Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej.
  ** uzyskanie certyfikatu superwizora RSPU nie jest równoznaczne z wpisem na listę superwizorów prowadzoną przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii