Inaugurujące posiedzenie Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Drodzy Superwizorzy i Aplikanci.

Zawiadamiam Was, że w 22.11.2022 odbyło się posiedzenie Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień inaugurujące nową, czwartą już kadencję. Ukonstytuował się skład RSPU złożony z członków rekomendowanych przez tworzące ją towarzystwa.

Obecnie RSPU to:
Agnieszka Litwa-Janowska- przewodnicząca
Dorota Reguła wiceprzewodnicząca
Grażyna Rychlicka- Schirmer wiceprzewodnicząca
oraz członkoweie:
Bożena Maciek-Haściło
Iwona Kołodziejczyk
Kamila Mędrykiewicz- Duda

W skład Komisji ds Etyki przy RSPU weszli:
Zofia Sobolewska- Mellibruda- przewodnicząca
Rajmund Janowski- sekretarz
Bożena Oniszczenko
Sławomir Grab

Serdecznie gratuluję moim Koleżankom i Kolegom, dziękuję wszystkim
Członkom poprzedniej kadencji za dotychczasową pracę. Kierowanie
pracami Rady to dla mnie zaszczyt i duża odpowiedzialność. Dziękuję
za kolejny kredyt zaufania. Patrzę z nadzieją na tę kadencję
licząc, że w czasie przemian w lecznictwie uzależnień rola
superwizorów i aplikantów będzie szczególnie przydatna i doceniona.

Serdecznie pozdrawiam i zachęcam Was do uczestniczenia w naszych
pracach

Agnieszka Litwa-Janowska