Nowa kadencja Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

W dniu 3.02.2019 w Ośrodku „Ogród” w Warszawie odbyło posiedzenie inaugurujące nową kadencję Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień oraz Komisji ds Etyki (l.2019-2022).

Zawiadamiamy, że VI Zjazd Superwizorów rekomendował Towarzystwom kontynuowanie działań Rady w nowej kadencji w niezmienionym składzie. Argumentem było zaufanie do kierunku działań i odpowiedzialności jaką dotychczasowi członkowie RSPU i Komisji ds Etyki wzięli za utrzymanie stałości i podmiotowości lecznictwa zajmującego się osobami uzależnionymi od alkoholu i ich bliskimi. Towarzystwa- Sygnatariusze Porozumienia wzięły pod uwagę te głosy i w związku z tym zawiadamiam, że:

RSPU będzie pracowała w następującym składzie:

Przewodniczący – Agnieszka Litwa –Janowska
Wiceprzewodnicząca – Dorota Reguła
Wiceprzewodniczący – Jacek Telesfor Kasprzak

Członkowie:
Iwona Kołodziejczyk,
Grażyna Rychlicka-Schirmer,
Bożena Maciek-Haściło

oraz:

Komisja d/s Etyki  przy RSPU:

Przewodnicząca Komisji ds Etyki – Zofia Sobolewska-Mellibruda
Sekretarz – Rajmund Janowski
Członek – Sławomir Grab

Siedziba RSPU i sekretariat mieści się na ul. Jerzmanowskiego 40, w Krakowie przy Krakowskim Stowarzyszeniu Terapeutów Uzależnień 

Dziękuję za zaufanie w naszym wspólnym imieniu i mam nadzieję na dalszą dobrą współpracę oraz wsparcie całego środowiska w czasie, który jest przed nami

Agnieszka Litwa-Janowska