Podziękowanie dla Dyrektora Krzysztofa Brzózki

Drogi Panie Dyrektorze.

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z niepokojem przyjęła wiadomość sprzed kilku dni o odwołaniu Pana ze stanowiska Dyrektora PARPA przez Ministra Zdrowia. Nie rozumiemy powodu tej decyzji. Oczekujemy od MZ jej wyjaśnienia. Szanujemy Pana dwunastoletni dorobek prowadzenia PARPA, zarówno w działalności na terenie kraju jak i za granicą. Doceniamy Pana pracę i Jego osiągniecia w służbie wartości i celów związanych z troską o rozwiazywanie problemów alkoholowych w Polsce.

Wysoki etos Pana działań w ujawnianiu braków systemu oraz trud niezależnego formułowania opinii przez Pana Agencję zasługuje na szacunek. Dziwimy się decyzji o odwołaniu Pana Dyrektora z tak ważnego stanowiska i to w chwili potężnych i niekorzystnych naszym zdaniem, zmian w lecznictwie i szkolnictwie w dziedzinie uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Niezrozumiale jest dla nas pozbywanie się głównego eksperta, którego zdanie powinno być ministerstwu niezbędne, zwłaszcza obecnie, w okolicznościach m.in. złożonych przez nasze środowisko w Sejmie i Senacie RP petycji o zmianę w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i zapisanie tam trybu uzyskiwania naszych kwalifikacji. Rozczarowuje to tym bardziej, że dekonstruowany i zmieniany jest właśnie system, którym Pan kierował. Pokazuje to według nas brak zainteresowania obecnego ministerstwa uzyskiwaniem opinii w tym właśnie celu powołanej agencji rządowej: Państwowej Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. Nie znajdujemy logicznych przesłanek do osłabiania tego systemu.

Mamy nadzieję, że nadal będzie Pan pożytkował swoje umiejętności i wiedzę oraz realizował swoje pasje. Jesteśmy wdzięczni za Pana pracę, żałujemy, że nie wcielimy w życie wspólnie omawianych pomysłów, które od kilku lat czekały na dobry moment.

W imieniu RSPU dziękujemy serdecznie

Dorota Reguła
Sławomir Grab
Iwona Kołodziejczyk
Grażyna Rychlicka- Schirmer
Jacek Telesfor Kasprzak
Bożena Maciek-Haściło
Zofia Sobolewska- Mellibruda
Rajmund Janowski


Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień