Program IV Zjazdu Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Drodzy Superwizorzy,

W ważnym dla nas wszystkich okresie zmian w służbie zdrowia zapraszamy na czwarty doroczny zjazd superwizorów oraz aplikantów psychoterapii uzależnień zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień .

Planujemy obszerną relację z naszej działalności na rzecz postulatów środowiska zawodowego oraz wspólną dyskusję nad kierunkami i dalszymi możliwościami realnego wpływu  na merytoryczne, organizacyjne i finansowe ramy lecznictwa uzależnień.

Część merytoryczna obejmie dwa interesujące wystąpienia dotyczące superwizji grupy. Szczegóły zawiera załączony osobno program zjazdu.

Zjazd odbędzie się 3.12.2016 r. w Warszawie w Hotelu Portos  ul. Mangalia 3a

Zapisy przyjmujemy poprzez elektroniczną rejestrację poniżej.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqef2OBicaDMf_nsdfbCik4fEbKyu86pfzOYNaVL1WCfxJXw/viewform

Koszt udziału wynosi 150 zł.

Wpłaty prosimy uiszczać przelewem na konto RSPU do dnia 19 listopada 2016 (potrzebujemy znać ilość uczestników ze względu na wynajem i cattering)

Credit Agricole, nr rachunku: 21 1940 1076 3085 1948 0013 0000

 

Szczególnie w tym czasie liczymy na Waszą obecność i wspólną rozmowę.

 

W imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień
serdecznie zapraszam

Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU

Program IV Zjadu