Psychoterapia. Polska – ankieta

Szanowni Państwo

Jako osoby żywo zainteresowane tematyką duchowości przygotowujemy rozdział do książki „Psychoterapia. Polska” pod redakcją prof. Lidii Grzesiuk, dotyczący koncepcji duchowości oraz jej wykorzystania w psychoterapii. Są to zagadnienia budzące coraz większe zainteresowanie w badaniach naukowych. Dominuje przy tym pogląd, podzielany przez nas, że zjawiska duchowości powinny być traktowane jako fakty obiektywne i niepodlegające wartościowaniu przez badaczy z perspektywy ich opcji światopoglądowej. W celu wzbogacenia rozdziału o dane empiryczne chciałybyśmy przeprowadzić sondaż wśród rodzimych psychoterapeutów i terapeutów.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na 10 pytań dotyczących wykorzystywania elementów duchowości podczas pracy terapeutycznej. Uzyskane odpowiedzi pomogą nam w określeniu aktualnego stanu rzeczy oraz pozwolą poznać opinie specjalistów na temat możliwości stosowania duchowości w praktyce terapeutycznej. Wyniki zostaną wykorzystane anonimowo oraz posłużą jedynie do celów naukowych. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety.

Link do ankiety: https://goo.gl/forms/DmvYsdegyDRk6RSl2
Ankieta dostępna będzie do 15 listopada.

Dziękujemy za poświęcony czas i podzielenie się z nami
swoimi doświadczeniami i opiniami.
prof. dr hab. Irena Heszen, dr Edyta Charzyńska