Senator Borusewicz o zwolnieniu dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych