Krakowska Szkoła Superwizorów Psychoterapii Uzależnień SuperKRAK-UZ ogłasza swój pierwszy nabór

Krakowska Szkoła Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

SuperKRAK-UZ ogłasza swój pierwszy nabór.

AKREDYTACJA

SuperKRAK-UZ jest szkoleniem w zakresie nabywania i rozwijania umiejętności prowadzenia superwizji dedykowanym osobom zajmującym się psychoterapią osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Szkolenie uzyskało akredytację Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień – uchwała RSPU nr1/2018 z dnia 16.08.2018. 

KADRA

To doświadczeni superwizorzy z wieloletnią praktyką pracy superwizyjnej zarówno indywidualnej jak i grupowej w obszarze psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin, zespołów i w zespołach w lecznictwie uzależnień w Polsce

ADRESACI

– aplikanci RSPU,

– osoby, które zamierzają ubiegają się o certyfikat superwizora psychoterapii uzależnień i uzyskają status aplikanta (uchwała RSPU nr 9/2013) potwierdzony stosownym zaświadczeniem (uchwała nr 10/2013)

ZAKRES

115 godzin szkolenia teoretyczno – warsztatowego, a w tym: 85 zajęć seminaryjno-warsztatowych oraz 35 superwizji superwizji

MIEJSCE

Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40

Zapraszam w imieniu Zespołu merytorycznego

Agnieszka Litwa-Janowska

Kierownik szkoły

Tel: 507 724 595

Informacje i kontakt:

krakuz@kstu.pl

www.kstu.pl

biuro szkoły tel. 796-101-616