Solidarni z Ukrainą

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień wyraża swoją solidarność z broniącymi swojej wolności Obywatelami Ukrainy.

Nasze myśli i serca są z Wami! Popieramy Wasze prawo do bezpiecznej i niezależnej Ojczyzny.