Sprawozdanie ze spotkaniaprzedstawicieli RSPU z Wiceministrem Zdrowia

Drodzy- Koleżanki i Koledzy Superwizorzy, informuję Was, że w ostatnich tygodniach lipca br otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia zaproszenie na spotkanie od Wiceministra Zdrowia Pana Zbigniewa Króla. Pan Minister zaprosił przedstawicieli Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, by wysłuchać opinii Rady jako przedstawiciela środowiska lecznictwa uzależnień w spawach naszych potrzeb oraz poruszenia kwestii nadzoru nad lecznictwem uzależnień oraz uspójniania ścieżki szkoleniowej w ramach uzyskiwania certyfikatu.

Spotkanie odbyło się 1 sierpnia 2017 roku w siedzibie MZ.

Udział wzięli ze strony Gospodarzy:
Wiceminister Zdrowia Pan Zbigniew Król,
Zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Pan Dariusz Poznański
Specjalista Pani Aleksandra Andruszczak-Zin

Ze strony RSPU:
Agnieszka Litwa-Janowska przewodnicząca RSPU
Jacek Telesfor Kasprzak wiceprzewodniczący RSPU
Sławomir Grab członek Komisji ds Etyki przy RSPU

Podczas spotkania omówiliśmy zawarte w piśmie (w załączeniu) postulaty RSPU dotyczące funkcjonowania lecznictwa uzależnień. Gospodarze spotkania byli zainteresowani naszą opinią zarówno z perspektywy praktyki pracy z pacjentami w naszych ośrodkach, w różnych formułach leczenia, jak i rozwiązaniami RSPU w kwestii odpowiedzialności zawodowej, szkolenia superwizorów, czy też struktury lecznictwa – w kontekście zalet i ograniczeń w jej aktualnym wymiarze. Minister Król pytał w szczególności o nasze, tj środowiskowe potrzeby związane z finansowaniem leczenia. RSPU zadeklarowała gotowość do opiniowania rozwiązań, które są w toku prac MZ, a także przedstawienia rozwiązań wypracowanych przez RSPU oraz nasze środowisko w trakcie dorocznych ogólnopolskich Zjazdów . Są to m.in. postulat pracy nad ustawą o zawodzie specjalisty psychoterapii uzależnień, zwiększenia środków na leczenie osób uzależnionych i ich rodzin, umieszczenia w rozporządzeniu Ministra Zdrowia rozwiązań dotyczących superwizji w psychoterapii uzależnień, podkreślenie znaczenia odpowiedzialności zawodowej w naszym środowisku, przedstawienie regulaminu działającej od niemal pięciu lat Komisji ds Etyki, propozycje związane ze ścieżką szkoleniową superwizorów i wpisanie świadczeń superwizora do koszyka NFZ (szczegóły w załączeniu).

To pierwsza taka okazja od początku naszej działalności, aktualnie mamy zaopiniować koszyk świadczeń. W związku z tym, proszę Was o propozycje co dodać, a co ująć z uzasadnieniem i konkretnie, bym mogła zebrać je i wysłać w ramach wspólnego pomysłu w ciągu kilku najbliższych dni.

Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU

20170804140604794