Szanowni Państwo Superwizorzy Kierownicy Szkół i Ośrodków stażowych

-akredytowanych dotąd przy PARPA i realizujących zadania związane z przygotowaniem do certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora w obszarze uzależnienia i współuzależnienia.

Zawiadamiam w imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, że na wczorajszym ( tj. 9-06-2019) posiedzeniu RSPU podjęliśmy decyzję o wycofaniu się z dotychczasowego stanowiska, by nie zgłaszać się jeszcze do konkursu i na listy Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii. W tym momencie wydaje się, że nie mamy innego wyjścia- a raczej zostaliśmy go pozbawieni.
Aktualnie, wskutek decyzji MZ odwołano Dyrektora Brzózkę, co w praktyce pozbawia nas dotychczasowego leadera.

Prace Senatu RP nad naszą petycją są w toku-
* to dobra wiadomość, iż nasi senatorowie zdecydowali się dalej procedować proponowane przez nas zmiany (zapisanie w ustawie o wychowaniu w trzeźwości zawodu,
*by zachować jego specialistykę i wypracowane ramy szkolenia).

Wiemy już, że konkrety w tej sprawie nie pojawią się szybko, a zatem nie
byłoby dobrze, by pozostać całkiem poza systemem, w próżni, bowiem konkurs w KBdsPN ma swoje ramy czasowe, po których nie będzie można zgłaszać się i ubiegać o prawo do realizowania szkoleń do certyfikatu. Tu każdy musi zdecydować za siebie.

Podkreślamy, że nasze obawy i jednoznaczna opinia w sprawie różnic i niekorzystnych dla nas zjawisk wynikających z planów Ministra Zdrowia nie uległy zmianie. RSPU zamierza nieprzerwanie dbać o etos i ramy naszego zawodu oraz troszczyć się o jakość przygotowania do certyfikatu.

z wyrazami szacunku

w imieniu RSPU
Agnieszka Litwa-Janowska
przewodnicząca