Udział RSPU w pracach Zespołu Parlamentarnego ds Przeciwdziałania Uzależnieniom przy Komisji Zdrowia

Informujemy, że przedstawiciele RSPU jako ciała reprezentującego nasze środowisko i działającego w ramach organizacji pozarządowych, zostali zaproszeni do udziału w pracach Zespołu Parlamentarnego ds Przeciwdziałania Uzależnieniom przy Komisji Zdrowia.
Na posiedzeniu w dn.15 września br. działalność RSPU wraz z opinią dotyczącą powołania konsultantów- krajowego i wojewódzkich w dziedzinie uzależnień prezentowała Agnieszka Litwa-Janowska przewodnicząca Rady
Pod tym adresem na bieżąco można śledzić prace zespołu:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=POSIEDZENIAZESP&Zesp=385
zapraszamy do wspólnego namysłu, dyskusji  i zgłaszania uwag, na adres przewodniczacy@radasuperwizorow.pl
Wypracowane przez nas pomysły będą prezentowane na posiedzeniach Zespołu Parlamentarnego.