VII ZJAZD SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Drodzy Superwizorzy,

W imieniu RSPU zapraszam na siódmy doroczny zjazd superwizorów oraz aplikantów psychoterapii uzależnień zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień .

Zjazd odbędzie się 30.11.2019 r. w Warszawie, ul. Dąbrowskiego 75A, w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.

Jak zawsze, oprócz relacji z całorocznej działalności RSPU w merytorycznej części zjazdu proponujemy dwa wystąpienia, a w roboczej zajmiemy się dyskusją nad wpływem bieżących zmian na zjawiska w superwizji i zagadnieniami przygotowania superwizorów do wykonywanej roli.

Pełny program zjazdu w załączniku.

Na tegoroczny zjazd wystosowaliśmy zaproszenie do PARPA i KBdsPN.

Zapisy przyjmujemy poprzez elektroniczną rejestrację  stronie

http://radasuperwizorow.pl/  oraz  www.kstu.pl .

Koszt udziału wynosi 200 zł.

Wpłaty prosimy uiszczać przelewem na konto RSPU 21 1940 1076 3085 1948 0013 0000  do dnia 31 października 2019 (potrzebujemy znać ilość uczestników ze względu na miejsce i cattering)

serdecznie zapraszam
Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU