X Zjazd Superwizorów i aplikantów RSPU

Czwartego grudnia br. już po raz dziesiąty w historii istnienia naszej Rady spotkaliśmy się na Zjeździe superwizorów i aplikantów, zrzeszonych wokół RSPU. Na pierwszym planie była radość, że widzimy się na żywo, ale także przyjemność z faktu, że osobiście dyskutujemy, słuchamy wystąpień, dzielimy refleksją, a wszystko to w pięknych wnętrzach krakowskiego Magistratu.

Irek Kaczmarczyk i Rajmund Janowski przedstawili swoje tematy, a wspólny mianownik ich wystąpień to doświadczenie w relacji z superwizantem i znaczenie cierpienia, w superwizji, a więc nie uniknęliśmy kontekstu trudnych i przeciążających wydarzeń ostatnich lat. Istotne informacje o swoich zadaniach i programie specjalizacji przedstawiła nam prof. Barbara Bętkowska- Korpała Krajowy Konsultant w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

Oswajaliśmy się ze zmianą kształcenia w naszym zawodzie i jego ramą. Sprawozdanie z działania RSPU i Komisji ds Etyki przedstawiła przewodnicząca Rady, dziękując osobom zaangażowanym we właśnie zakończoną jej kadencję i witając nowych członków.