XI ZJAZD SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Drodzy Superwizorzy i Aplikanci.

Zapraszam serdecznie na XI ZJAZD SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

Spotykamy się 9 grudnia 2023 w sobotę  godz. 11.00-16.30 w Krakowie w Magistracie w sali  Juliusza Lea, ul. Pl. Wszystkich Świętych 3-4

Program naszego spotkania znajduje się w załączniku. Tradycyjnie zawiera zarówno omówienie bieżącej działalności Rady, jak i merytoryczne wystąpienia. W części praktycznej szczególnym naszym Gościem będzie Konsultant Krajowy w dziedzinie psychoterapii uzależnień dr. hab. Barbara Bętkowska- Korpała prof. UJ. Wspólna panelowa rozmowa będzie wiązała się z wyzwaniami dotyczącymi potrzeb naszego środowiska.

Elektroniczna rejestracja jest dostępna na stronie http://radasuperwizorow.pl/ lub www.kstu.pl   (Aktualności).

Opłata za uczestniczenie w Zjeździe to 200 zł.

Prosimy o wpłatę na konto 21 1940 1076 3085 1948 0013 0000 w tytule wpłaty proszę wpisać „ZJAZD” oraz swoje imię i nazwisko.

Prosimy o rejestrację i dokonywanie opłat nie później niż do 15.11.2023 ze względu na konieczność zamówienia cateringu.

Na początku spotkania będzie dostępna kawa i herbata, w  przerwie – obiad. Nie zapewniamy miejsc noclegowych.

W imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień zapraszam i zachęcam do jak najliczniejszej obecności Superwizorów i Aplikantów na naszym spotkaniu.

Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU