Zaproszenie do wyrażenia opinii

W imieniu Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień proszę o przedstawienie informacji i wyrażenie opinii dotyczącej:
– potrzeb środowiska terapeutów w zakresie pełnego prawnego uregulowana zasad wykonywania zawodu terapeuty uzależnień,

– niebezpieczeństw (prawne roszczenia odszkodowawcze) płynących z wykonywania zawodu terapeuty uzależnień bez ustalonego prawa wykonywania zawodu.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, odbędzie się 22 listopada 2017 roku o godzinie 10.30 w sali 307 budynek B w Sejmie RP (ul. Wiejska 4/6/8).

Temat posiedzenia: „1. Ustawa o zawodzie terapeuty uzależnień – bezpieczeństwo pacjentów korzystających ze świadczeń terapeutów – stan prawny pracy i świadczeń terapeutów uzależnień na dzień dzisiejszy, – potrzeby środowiska terapeutów w zakresie pełnego prawnego uregulowana zasad wykonywania zawodu terapeuty uzależnień, – niebezpieczeństwa (prawne roszczenia odszkodowawcze) płynące z wykonywania zawodu terapeuty uzależnień bez ustalonego prawa wykonywania zawodu.

  1. Terapia uzależnień w Domach Pomocy Społecznej.”

Państwa doświadczenia i refleksje dotyczące tematu posiedzenia posłużą rozwiązywaniu bieżących trudności związanych z organizacją systemu profilaktyki uzależnień w Polsce.

Przewodnicząca Zespołu
Małgorzata Zwiercan

Zaproszenie do wyrażenia opini