Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania reformy systemu leczenia uzależnień.

W dniu 30 marca 2021 opublikowane zostało Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania reformy systemu leczenia uzależnień. Skład tego Zespołu jest dostępny na stronie http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/27/. Będziemy tam reprezentowani przez przewodniczącą RSPU. Będą też mogły być powoływane zespoły do pracy nad różnymi szczegółowymi kwestiami, mam nadzieję na Wasze merytoryczne i mentalne wsparcie.