TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH

TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH, której pierwszy numer właśnie drukujemy, stanowi kontynuację, znanej większości naszego środowiska, Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Pismo nadal pozostaje bezpłatne, a na czele jego zespołu redakcyjnego pozostaje Irek Kaczmarczyk, wieloletni Redaktor Naczelny TUiW.

Nowy jest tytuł, który w naszym przekonaniu pełniej oddaje istotę zmian zachodzących w naszej branży, stawiających w centrum uwagi Osoby doświadczające problemów związanych z używaniem substancji lub/i kompulsywnymi zachowaniami. Nowy jest Wydawca i formuła czasopisma, które odtąd będzie kwartalnikiem, za to o większej niż dotychczas objętości.

Umożliwienie osobom wykonującym świadczenia w zakresie pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim leczenia dostępu do aktualnej wiedzy oraz udziału w wymianie doświadczeń i poglądów wymaga stworzenia forum, które gwarantuje dynamiczną aktualizację treści. W tym celu, w uzupełnieniu papierowej wersji kwartalnika, planujemy uruchomić internetową wersję czasopisma i jego fanpeage.

Zapewnienie „życia” czasopismu, które ma być takim forum, jest zadaniem, któremu nie jest w stanie podołać nawet najlepszy zespół, jeśli nie uzyska wsparcia szerokiego grona autorów, pragnących dzielić się z koleżankami i kolegami „z branży” wynikami swoich badań, lektur i doświadczeń, uczestniczyć w dyskusjach i polemikach, śledzić i komentować bieżące wydarzenia i procesy towarzyszące rozwojowi terapii uzależnień.

Adres strony internetowej to www.touib.pl , a na Facebooku znajdziecie nas pod hasłem TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

Tak, jak do tej pory, pismo w wersji papierowej wychodzące w nakładzie 3.000 egzemplarzy, docierać będzie w pierwszej kolejności do państwowych, samorządowych i prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje placówek zajmujących się pomaganiem osobom uzależnionym i ich bliskim. Bezpłatną, indywidualną prenumeratę wersji papierowej kwartalnika będziemy w stanie zapewnić także części, najbardziej aktywnych Czytelników. Osoby zainteresowane ubieganiem się o indywidualną prenumeratę prosimy o wypełnienie arkusza zgłoszeniowego, który jest dostępny pod linkiem www.profitest.pl/s/40674/Y8yaj1vW

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Zapraszamy do współtworzenia nowego kwartalnika, strony internetowej www.touib.pl i fanpeaga.