Zjazd Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w Ośrodku Nowolipie w Warszawie

W dniu 29.11.2014 w Ośrodku Nowolipie w Warszawie, Rada SPU zorganizowała kolejny, drugi już Zjazd Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Był on okazją spotkania środowiska superwizorów pracujących w obszarze psychoterapii uzależnień i cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno certyfikowanych przez RSPU superwizorów, jak i aplikantów oraz kandydatów do ścieżki aplikacji.


Zjazd miał charakter szkoleniowo-roboczy, a więc łączył aspekty rozwoju własnego w roli superwizora z omówieniem ram i kierunków działań naszej Rady na rzecz środowiska.
Nasze rozmowy zainspirowane były dwoma ważnymi wystąpieniami zaproszonych Gości.
O temacie seksualności pacjenta i terapeuty w pracy superwizyjnej mówił Łukasz Muldner- Nieckowski – psychoterapeuta, specjalista seksuolog, specjalista psychiatra. Oprócz teoretycznych wątków, znaczenia ewentualnego tabu, omawialiśmy też casusy, hipotezy i potencjalne interwencje superwizora w odniesieniu do prezentowanych zjawisk.
Drugim wątkiem refleksji w trakcie zjazdu był temat etyki zawodowej i standardów pracy terapeuty uzależnień. Leszek Kapler, psychoterapeuta, superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień– autor wystąpienia, mobilizował środowisko do bardziej aktywnego i odpowiedzialnego monitorowania odpowiedzialności za respektowanie zasad etyki w pracy własnej terapeuty i superwizora.


Osobiste refleksje na temat znaczenia osób i wydarzeń w procesie kształtowania „wewnętrznego superwizora” pojawiły się w panelu dyskusyjnym. Bożena Maciek- Haściło, Joanna Wawerska-Kus, Jacek Kasprzak, Sławomir Grab – odpowiadali na pytania moderatora o znaczące doświadczenia w rozwoju do roli superwizora, a także czego potrzeba superwizorowi, by dobrze funkcjonował w swojej pracy. Było też pytanie przewrotne- czyli kiedy można osiąść na laurach? W panel włączyli się pozostali uczestnicy, co stało się wartościową, czasem wzruszającą rozmową nie tylko o własnych indywidualnych losach, ale i historii wspólnych doświadczeń, która nas- superwizorów psychoterapii uzależnień kształtowała.
Ze względu na kończący się kolejny rok pracy, omówiliśmy też działania Rady w 2014 roku i rozmawialiśmy o postulatach i pomysłach na kolejne lata.
W zjeździe wzięło udział dwadzieścia pięć osób . Wszyscy zadeklarowali gotowość udziału w takich spotkaniach na przyszłość, co oznacza, że już planujemy zjazd, który odbędzie się pod koniec 2015 roku, zaś w maju odbędzie się organizowana przez Radę SPU konferencja na temat etyki w psychoterapii uzależnień.
Serdecznie zapraszam w imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień do uczestniczenia w obu propozycjach.

Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU

 

Materiały ze zjazdu do pobrania:

Prezentacja – problematyka seksualna w superwizji 29-11-2014

Prezentacja – Etyka zawodowa