III Zjazd Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

W tym roku spotkaliśmy się już po raz trzeci w Warszawie, 28.11.2015  w Ośrodku Nowolipie.

Stało się tradycją dorocznych zjazdów naszego środowiska , że oprócz roboczej dyskusji nad sprawami , które są dla nas ważne, część spotkania jest zawsze okazją do dzielenia się nowymi spojrzeniami na problemy naszych pacjentów i  superwizantów, oraz dobrymi praktykami. Tym razem znowu mieliśmy okazję do interesującej i żywej wymiany myśli i doświadczeń  rozwijających nas w roli superwizora.

Na początek  omówiliśmy aktualności  z tegorocznych działań Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Przewodnicząca RSPU zdała relację m.in. z Konferencji  ETYKA W SUPERWIZJI I PSYCHOTERAPII OSÓB UZALEŻNIONYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN.”w  Krakowie, w maju br. Omówiła też kolejny już udział naszego środowiska  w II KONFERENCJI SUPERWIZORÓW SN PTP „ZASADY STOSOWANIA SUPERWIZJI” Bochnia, pażdziernik 2015; oraz perspektywę dalszego procesu integracji środowiska superwizorów w Polsce m.in. poprzez zespół roboczy do tworzenia struktury środowiskowej na wzór naszej Rady Superwizorów. W tej inicjatywie  uczestniczą członkowie Rady SPU. Podjęto też plany zmian w zapisach procedury uzyskiwania tytułu superwizora psychoterapii uzależnień tak, by dać sygnał osobom kształcącym się w nurcie KBPN o możliwości skorzystania ze ścieżki RSPU i zachęcić do integrowania w obszarze terapii uzależnień. Rajmund Janowski  sekretarz Komisji ds. Etyki przy Radzie omówił bieżącą działalność w tym obszarze. Rada uznała, że warto będzie wnioskować o możliwość kontynuowania w kolejnej kadencji prac przez dotychczasowych członków tej komisji, by umożliwić płynność jej zadań, bowiem w tym roku rozpoczęto kilka postepowań w odpowiedzi na zgłoszenia ze strony pacjentów z całej Polski. Omawiano działania Rady na rzecz dialogu ws superwizji szkoleniowej- wymiana pism i propozycji z  Dyrektorem PARPA. Komentowano etap starań o zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i nasze postulaty w tym zakresie. Jacek Kasprzak podsumował i zachęcał do dalszego promowania  Akcji 3xTAK. Omówił też prowadzenie strony internetowej.

Wobec kończącej się kadencji poinformowano o planie rozesłania ankiety podsumowującej trzy lata funkcjonowania Rady SPU oraz przypomniano procedurę wyboru jej nowego składu  (Regulamin Rady SPU)

Powołanie Rady SPU na kolejne trzy lata będzie miało miejsce po rekomendacji nowych członków przez Towarzystwa będące- Sygnatariuszami Porozumienia – pierwsze posiedzenie nowej Rady przewidujemy w styczniu 2016 r.

W części merytorycznej podczas zjazdu wysłuchaliśmy dwóch wystąpień. Granie hazardowe maniakalną ucieczką od przeżycia straty. to autorskie, psychodynamiczne ujęcie psychoterapii hazardzisty, które zaprezentowała Agnieszka Duda z Ośrodka Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień

Opowieść o pracy zespołu i swojego teamu. Stałość, stabilność i więź – ramy diagnozy i leczenia w Ośrodku Psychoterapii DDA. przekazali uczestnikom Rajmund i Agnieszka Janowscy (KCTU)

O sprawach dotyczących aplikacji, a w tym  roli opiekuna merytorycznego, w procesie szkoleniowym –toczyła się dyskusja kierowana przez Dorotę Regułę.

Podsumowując spotkanie, umawialiśmy się na dalszą współpracę i kontakt. Klimat tego dnia obrazuje fotorelacja ze zjazdu autorstwa Doroty Reguły.

Agnieszka Litwa-Janowska