Życzenia świąteczne RSPU

Uchwała nr 6 RSPU nr 6 z dnia 14.12.2021

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień uchwala uruchomienie procedury uzyskiwania tytułu superwizora psychoterapii uzależnień RSPU w trybie nadzwyczajnym dla osób, które do 30 czerwca 2021 uzyskały wpis na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii informacji o realizowaniu superwizji klinicznej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia.

Sprawozdanie z IX zjazdu superwizorów psychoterapii uzależnień

W dniu 04.12.2021 odbył się doroczny zjazd superwizorów i aplikantów psychoterapii uzależnień zrzeszonych w Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Ze względu na pandemię spotkanie odbyło się on-line. Obecnych było 27 osób.

IX Zjazd Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Drodzy Superwizorzy i Aplikanci. Zapraszam tradycyjnie i serdecznie na nasz IX Zjazd Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, który odbędzie się w sobotę, 4 grudnia 2021 w g. 10.00-14.30, w formie on-line. Jesteśmy nadal w procesie zmian, które modyfikują nasz system lecznictwa, mimo, że jeszcze nie wyłonił się ich ostateczny kształt. Staraliśmy się w tym czasie angażować i wyrażać ...

Kodeks Etyczny Terapeuty Uzależnień

Drodzy Superwizorzy. Po kilkumiesięcznej pracy Komisji ds Etyki przy RSPU opracowana została znowelizowana wersja naszego kodeksu. Przekazujemy ją z nadzieją że będzie przez Was życzliwie przyjęta.  Jest to wynik Waszej inspiracji i zachęty podczas zjazdu na koniec ubiegłego roku. Dziękuję serdecznie tym z Was, którzy wsparli naszą Komisję w jej pracach i angażowali się w te ...

TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH

TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH, której pierwszy numer właśnie drukujemy, stanowi kontynuację, znanej większości naszego środowiska, Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Pismo nadal pozostaje bezpłatne, a na czele jego zespołu redakcyjnego pozostaje Irek Kaczmarczyk, wieloletni Redaktor Naczelny TUiW.

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania reformy systemu leczenia uzależnień.

W dniu 30 marca 2021 opublikowane zostało Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania reformy systemu leczenia uzależnień. Skład tego Zespołu jest dostępny na stronie http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/27/. Będziemy tam reprezentowani przez przewodniczącą RSPU. Będą też mogły być powoływane zespoły do pracy nad różnymi szczegółowymi kwestiami, mam nadzieję na ...

Regulamin egzaminu do certyfikatu superwizora nadawanego przez RSPU

RSPU opracowała regulamin egzaminu do certyfikatu superwizora nadawanego przez RSPU. To ostatni krok domykający procedurę aplikacyjną. Uchwałę w tej sprawie podjęliśmy na ostatnim naszym posiedzeniu w ubiegłym tygodniu. Załączamy dokument. Dziesięciu aplikantów jest już blisko możliwości podejścia do egzaminu, stąd niezbędne było domknięcie całej ścieżki. Przypominamy, że do każdego z Was posiadającego certyfikat superwizora nadawany ...

Szkolenie dla aplikantów superwizji

Szanowni Państwo, Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zaprasza osoby zainteresowane przygotowaniem się do roli superwizora w obszarze uzależnień do  zapisów na szkolenie dla aplikantów superwizji w ramach kolejnej już edycji szkolenia SuperKRAK-UZ .

UWAGA ZMIANA KONTAKTU DO SEKRETARIATU

Informuję, że ze względu na ilość zadań organizacyjnych, których przez osiem lat nam przybyło, zmieniamy sposób funkcjonowania sekretariatu RSPU. Numer telefonu 790-464-848. Zmienia się też adres mailowy sekretariatu RSPU : rspu@kstu.pl